พระสมเด็จ หลวงพ่อกวย (~๒๕๑๕)

รหัส : ๐๐๑

พระสมเด็จ หลวงพ่อกวย (วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท)

รุ่น ยันต์ข้าง ปีพุทธศักราช ~๒๕๑๕