พระสมเด็จ หลวงพ่อกวย (~๒๕๑๕)

รหัส : ๐๐๒

พระสมเด็จ หลวงพ่อกวย (วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท)

รุ่น ขาสิงห์ไม่มียันต์ ปีพุทธศักราช~๒๕๑๕

฿0
จำนวน: